REGULAMIN PRZEBYWANIA NA SALI ZABAW QLKA CAFE

  1. Dzieci przebywają na Sali Zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów (osób pełnoletnich).
  2. Dzieci pozostawiają obuwie i okrycia wierzchnie w wyznaczonych miejscach (na Sali Zabaw dzieci przebywają w skarpetkach).
  3. Wejście na Salę Zabaw jest płatne (opłata jednorazowa – całodzienna), wymagane jest noszenie opasek na rękę wydawanych przez personel Qlka Cafe – po uiszczeniu opłaty w kasie.
  4. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
  5. Za bezpieczną zabawę odpowiada opiekun dziecka, który zobowiązany jest zwrócić uwagę aby dziecko korzystało z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem (nie wolno wchodzić po zjeżdżalni, nie wolno zjeżdżać głową w dół, nie wolno wspinać się po konstrukcji (siatce zabezpieczającej).
  6. Dzieci noszące okulary powinny na czas zabawy przekazać je opiekunom, nie dozwolone są również paski/szelki z ostrymi krawędziami, wszelkie przedmioty w kieszeniach, które podczas zabawy mogą wypaść lub być przyczyną skaleczeń.
  7. Zabrania się wnoszenia na Salę Zabaw zabawek.
  8. Zabronione jest korzystanie przez rodziców z piętra konstrukcji Sali Zabaw.
  9. Zabrania się wnoszenia jedzenia, napoi na Salę Zabaw – konsumpcja odbywa się przy stolikach.
  10. Personel Qlka Cafe ma obowiązek wezwania rodziców/opiekunów celem interwencji lub całkowitego opuszczenia przez dzieci Sali Zabaw, gdy zachowanie dzieci jest niedozwolone lub stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla dzieci lub innych korzystających osób.

BEZPIECZEŃSTWO

Sala  zabaw „małpi gaj” to atestowana konstrukcja, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że Wasza pociecha bawi się w bezpiecznych warunkach!

Galeria

To Top